Sådan kan din bestyrelse bruge et årshjul

Sådan kan din bestyrelse bruge et årshjul

Årshjulet er primært en arbejdsplan for bestyrelsen, der i god tid fastlægger tidspunkt og tema for det kommende års bestyrelsesmøder og sikrer at alle opgaverne bliver varetaget i løbet af året.

Komitéen for god Selskabsledelse anbefaler ikke et bestemt antal bestyrelsesmøder årligt, men at bestyrelsen mødes regelmæssigt. Antallet af møder er ofte fastlagt i bestyrelsens forretningsorden.

Bestyrelsens opgave er både kontrollerende og udviklende, hvilket overordnet medfører to forskellige typer af opgaver:

De lovmæssige opgaver og de udviklende opgaver.

Planlægningen af møderne kan gøres væsentligt mere overskuelig med en årsplan, hvor man med fordel kan bruge en skabelon til et årshjul, som grundlag for at få adresseret de vigtigste opgaver, i den rigtige rækkefølge.

Eksempler på de lovmæssige opgaver kan være:

  • Årsregnskab og generalforsamling
  • Opgaver fastlagt i bestyrelsens forretningsorden
  • Kontrol og opfølgning i forhold til igangsatte projekter og den løbende drift.

Tilsvarende kan nogle af de udviklende opgaver være:

  • Strategiudvikling
  • Målsætning
  • Identificering af forretningsmuligheder

 

Årshjulet tilpasses den enkelte bestyrelse

Det varierer meget, hvor detaljeret årshjulet er. Nogle virksomheder har udelukkende mødedatoer med temaer i overskriftsform. Andre årshjul indeholder alle årets arbejdsopgaver med tidsestimat for det enkelte bestyrelsesmedlem. Det er oftest bestyrelsesformanden i samarbejde med direktionen, der fastlægger årshjulet.

Derfor kan brugen af et årshjul være en strategisk måde at arbejde med mødeplanlægningen på og helt specifikt hjælpe med at visualisere årets møder og gøre bestyrelsens langsigtede strategi tydeligere, samtidig med at der er overblik over de formelle lovmæssige krav til bestyrelsen.

Hvad er dine erfaringer, bruger du et årshjul i din bestyrelse? Læg gerne en kommentar.

 

BoardPlace giver mulighed for opgavestyring i forbindelse med årshjulet. Opgaverne kategoriseres, uddelegeres og det er nemt at følge op og danne sig et overblik over status, både for det enkelte medlem og for bestyrelsen som helhed.

Er du interesseret i at prøve BoardPlace, så klik på knappen herunder.

 

Kom i gang

 

Leave a Reply